Peuteropvang 

Vanaf twee jaar kan uw kind bij ons terecht voor peuteropvang. Op de peuteropvang staat het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind centraal. Uw kind krijgt volop de mogelijkheid om, samen met anderen, te spelen, ontdekken en groeien. Daarnaast wordt uw kind voorbereid op de basisschool.

Hoe ziet een dag op de peuteropvang eruit?

De werkwijze van de peuteropvang komt grotendeels overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) van 8.30 tot 11.30 uur.

Op de peuteropvang maakt het VVE-aanbod deel uit van het dagelijkse activiteitenprogramma. Het VVE-aanbod omvat tenminste 10 uur per week en is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast 2 dagdelen peuteropvang per week, is er bij Kits Primair dan ook de mogelijkheid om kinderen met een VVE-indicatie extra uren aan te bieden.
Vanaf ongeveer 18 maanden bezoekt uw kind het consultatiebureau. Het consultatiebureau kan van mening zijn dat uw kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling kan gebruiken. Uw kind krijgt dan een VVE-indicatie en mag een extra dagdeel naar de peuteropvang en/of kinderopvang. Uw kind krijgt dan extra kansen om zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Dit aanbod wordt volledig gefinancierd door de gemeente Midden-Drenthe. Voor deze kinderen zorgen wij voor een “warme overdracht” naar school. Alle onze leidsters zijn VVE-gecertificeerd.

Activiteiten
Op alle locaties bieden we uw kind leuke en leerzame activiteiten aan met het programma Uk en Puk. Daarnaast gaan we met de kinderen naar buiten, zingen we samen, lezen we voor en doen we spelletjes. Alle activiteiten die we doen en de materialen die we aanbieden, sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van uw kind.

Uk en Puk
Vijf keer per jaar staat er een aantal weken een thema centraal uit het programma Uk & Puk. Er zijn in totaal 10 verschillende thema’s en bij elk thema komen spelactiviteiten aan bod. De activiteiten bevorderen de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuigelijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. De pop Puk heeft een centrale rol bij de verschillende activiteiten en als speelkameraadje.

Klik hier voor de folder over Uk en Puk.

Call Now Button