Het oud papier wordt in principe elke 2e zaterdag van de maand gehaald (uiteraard met uitzonderingen van vakantieperiodes).  De opbrengst komt ten goede aan de school en aan alle leerlingen, zodat het niet meer dan logisch is dat we bij de inzameling van het oud papier dan ook een beroep doen op alle ouders van onze leerlingen.

We verzamelen ’s middags om 13.00 uur bij de parkeerplaats van de school.

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u onderling te ruilen en deze wijzigingen tijdig telefonisch door te geven aan de coördinator, de heer Johan Brandsma, tel.: 06 – 21841835. 
Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Tip: noteer uw “beurt” alvast in uw agenda!

Het rooster oud papier / potgrondactie 2019-2020  vindt u onderstaand:

Rooster-oud-papier etc -schooljaar-2019-2020

Rooster 2018-2019:

ikc-zuiderenk-oud-papier-potgrond-oud-ijzer-2018-2019

In elke nieuwsbrief van IKC Zuiderenk staat bovendien per twee maanden en tijdig vermeld welke ouders/verzorgers aan de beurt zijn voor het halen van het oud papier. 

  

 

Call Now Button