WIES(ter) met elkaar

IKC Zuiderenk is een openbaar integraal kindcentrum in Wijster met een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m 12 jaar.  Uw kind moet met plezier naar ons IKC gaan, moet zich thuis voelen.  Daarom doen wij ons best om een veilige, positieve en respectvolle omgeving voor uw kind te creëren. 
Wij streven ernaar dat kinderen hun talenten maximaal ontplooien en uitgroeien tot zelfbewuste en evenwichtige mensen. Kort gezegd: “Een zelfstandig persoon met een positief zelfbeeld en met verantwoordelijkheidsgevoel”.

Wies(ter) met mekaar

Onze missie is om kleur te geven aan ieder kind. Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor talenten, kennis en vaardigheden.

De nieuwsbrief-ikc-zuiderenk-4-07-10-2020 staat online,
meer nieuwsbrieven vindt u onder de  kop Nieuws

Dolf Dekker
directeur

Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Call Now Button